10 Oct

Engagement start met autonomie (in Dutch)

Daniel Pink koppelt de principes achter Het Nieuwe Werken (autonomie, competentie en hoger doel) aan engagement. Traditionele bonussen en geldelijke beloningen zijn niet zo effectief als iedereen denkt.

Pink gebruikt voor zijn uitleg over autonomie het voorbeeld van het Australisch softwarebedrijf Atlassian. Dit bedrijf ontdekte dat door medewerkers volledig vrij te laten in hun werk, met als enig doel: resultaat in hun werk aan te tonen, er meer creativiteit, meer power en meer resultaten behaald worden. Wat betreft competentie (mastery) legt Pink uit dat het medewerkers motiveert als zij kunnen groeien, kunnen verbeteren, kunnen bijdragen. Als zij daarbij het hogere doel (purpose) helder voor ogen hebben, wordt hun creativiteit gestimuleerd, neemt hun plezier in het werk toe en stijgt hun gevoel van meerwaarde.

Deze post is geschreven in 2010.