26 Oct

Design that matters at the Dutch Design Week

The Dutch Design Week. I lost count on how many times I have visited this inspiring event. In any case, it feels like an anniversary, so reason for me to post a summary about DDW 2014. It has been great!

Dutch Design

Over the last 5 years, the number of students that focus on ‘doing good with design’ is clearly growing. Subordinated areas in cities, elderly people, disabled people, they all get attention from the students in terms of services, social movements, tangible products, digital products, etc. Next to an eye patch with sensors (for those who have trouble sleeping), a blocks set (for autistic children), a senses stimulating blanket for blind babies, a prosthesis for disabled persons, and a bike for people with down’s syndrome, this year my eyes have set on the objectives ‘getting connected’ & ‘building communities’.

Read More

28 Feb

From flexible working to innovation networks

Het nieuwe werken en netwerken 3.0Implementing ‘smart working’ starts most of the time at the need to redesign an office or improve the ICT. But especially for a spatial designer or (interior) architect it is important to examine the client’s view on ‘work’, to pay close attention to the organisation’s culture, and to analyse in which transition phase the organisation is. Just designing a new office is not the solution.

From research of Integron, Facility beleving in Nederland 2012, it becomes clear that at 25% of the Dutch organisations where ‘smart working’ is implemented, organisation’s culture forms an obstruction for successfully practice ‘smart working’. Within these organisations 25% of the employees is dissatisfied concerning the new design of their flexible working environment. What do they get out of a new office, if their managers do not support working in a different way? Read More

20 Jan

Ontwerpen vanuit en met de gebruiker (in Dutch)

Is de huidige architectuur gebaseerd op de mens? Zijn de huidige gebouwen in balans met de gebruiker? Of zijn de ontwerpen gericht op uniciteit, statuur en vooral balans met omliggende gebouwen? Met deze vragen kom je terecht in de jaren zestig en zeventig. Toen de architectuur vanuit een sociologische benadering werd toegepast.

In ‘De geëngageerde jaren zeventig: Het streven naar een waarlijk democratische architectuur’ (NAi, Evelien van Es, 2006) schrijft Van Es: De jaren zeventig in de architectuur en stedenbouw vormen een eigenzinnige en experimentele periode, die zich vanuit een radicale heroriëntatie ontwikkelde. Read More

13 Sep

Co-creation: Klanten maken het merk (in Dutch)

Bij co-creation denk je al snel aan user generated content, viral marketing, mobile applications, gaming en dergelijke. Maar ook bij branding is co-creation een belangrijk fenomeen.

Together-with-ikeaGiep Franzen zei in een artikel in het Tijdschrift voor Marketing van afgelopen april (Mirjam Broekhoff): ‘Merken zijn enorm complex. Je kunt als bedrijf denken dat je een merk bezit, omdat je producten maakt en verkoopt met die naam en dat beeld. Die gedachte is echter veel te smal; het merk is net zo goed eigendom van de consumenten. Merken bestaan immers door de beleving die zíj van het merk hebben. (…) Het managen van een merk is te vergelijken met het schrijven van een symfonie of het bouwen van een kathedraal. Een merk heeft niet alleen een functionele functie: het drukt ook een dieper gedachtegoed uit. Daarom gebruiken we de term ‘Gesamtkunstwerk’. Dit woord is geïntroduceerd door de Duitse componist Richard Wagner die in zijn opera’s muziek combineerde met theater zodat hij zijn toeschouwers in een complete gebeurtenis kon onderdompelen. Read More